არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Watchdog


სამტრედია

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში არსებული სასათბურე მეურნეობა , სათბურების გასათბობად იყენებდა გოგირდოვან წყალს და ღვრიდა სხვა ლოკაციაზე, რის გამოც შემცირდა ადგილზე წყლის ამონადენის წილი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიას ჰქონდა გამოთხოვილი ინფორმაცია თუ რა პირობებით მიიღო ინვესტორმა წყლით სარგებლობის ნებართვა, თუმცა ვერ მიიღეს ამომწურავი და შესაბამისი პასუხი ჩვენი (RICDOG) ექსპერტების მიერ გაიცა რეკომენდაციები, კონკრეტულად ვისთვის უნდა მიემართა მერიას, რა ტიპის ინფორმაცია უნდა გამოეთხოვა სამინისტროსგან, ასევე ავუხსენით , რომ წყლის შემცირების მიზეზი იყო მისი სხვა ლოკაციაზე დაღვრა და ვურჩიეთ , რომ მთავარი ყურადღება გაემახვილებინათ ჰქონდა თუ არა ინვესტორს ნებართვაში გათვალისწინებული წყლის დაღვრის საკითხი. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია დღემდე აგრძელებს საკითხის აქტიურ კვლევას.

PDF
სამტრედია