არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Watchdog


ხონი, სასმელი წყალი

ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიხედვით, ხონის მიმდებარე რაიონების მომარაგება ხონში არსებული სასმელი წყლით გადაწყდა. ხონის მერია და მოქალაქეები არ იყვნენ ინფორმირებული ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ჩვენმა ორგანიზაციამ (RICDOG) მერს და შეხვედრაზე მყოფ მოქალაქეებს გააცნო კანონით გათვალისწინებული ნაბიჯები, თუ რა ტიპის კვლევები და განხილვები უნდა გაიმართოს აღნიშნული პროექტის განხორციელებამდე. ხონის მერმა და წარმომადგენლებმა, გვითხრეს რომ ამზადებენ წერილს, რომელიც შედგებოდა ჩვენს მიერ მიცემული რეკომენდაციების მიხედვით და დაიწყეს საკითხის მოკვლევა.

PDF
ხონი, სასმელი წყალი