არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი

შიდა ქართლი | თინა ბრეგვაძე

საქმიანობის სფერო: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კეთილდღეობის და განვითარების ხელშეწყობა.

მისამართი: . გორი, თარხნშვილის . 20,

ტელეფონი: 599 79 25 72, 551 12 48 01, 0370 27 98 25

ელ.ფოსტა: tina-1@rambler.ru,  pikria.gelashvili@gmail.com

 


კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი