არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო ორგანიზაცია „იმედი“

შიდა ქართლი 

ქეთევან კიკნაძე

საქმიანობის სფერო: დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო პროგრამები

მისამართი: . ხაშური, გაგარინის . № 74

ტელეფონი: 599474554

ელ.ფოსტა: keti1704@yahoo.com


იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო ორგანიზაცია „იმედი“