არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


ზრდასრულთა განათლებისა და დასაქმების რესურსცენტრი

შიდა ქართლი

ნიკოლოზ ქურდაძე

საქმიანობის სფერო: ადგილობრივი განვითარება; ახალგაზრდების ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო საქმიანობა.

მისამართი: ხაშური, ტაბიძის . №  5

ტელეფონი: 593 25 25 29

ელ.ფოსტა: zgdrxashuri@yahoo.com


ზრდასრულთა განათლებისა და დასაქმების რესურსცენტრი