არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


News


საზოგადოების  გუშაგი
საზოგადოების გუშაგი
საზოგადოების  გუშაგი
საზოგადოების გუშაგი
ინფორმაცია
ინფორმაცია
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტში (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა - დედამიწის მეგობრები - საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტში (საქართველოს...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალციხის მუნიციპალიტეტი (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა - დედამიწის მეგობრები - საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალციხის მუნიციპალიტეტი (საქართველოს...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ქუთაისის მუნიციპალიტეტში (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა - დედამიწის მეგობრები - საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ქუთაისის მუნიციპალიტეტში (საქართველოს...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ონის მუნიციპალიტეტში (საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა - დედამიწის მეგობრები - საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ონის მუნიციპალიტეტში (საქართველოს...
რაჭა-ლეჩხუმის მხარის რეგიონალური საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა
რაჭა-ლეჩხუმის მხარის რეგიონალური საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა