არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Watchdog


გარემოსდაცვითი კომიტეტი

,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრებში’’ მოვიდა წერილი საქართველოს პარლამენტიდან, კერძოდ საქართველოს პარლამენტის გარემოსდაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის, კახაბერ კუჭავასგან, სადაც აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა დაასრულა საქართველოს პარლამენტის ისტორიაში პირველი თემატური მოკვლევა თბილისის ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ და გამოაქვეყნა ანგარიში. ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრების’’ როლი მდგრადი განვითარებისკენ მიმართულ პროცესში ფასდაუდებელია , კომიტეტი მადლობას უხდის დასაბუთებული მოსაზრებების წარმოდგენისთვის და აქტიური მონაწილეობისთვის. კომიტეტი აფასებს გაწეულ სამუშაოს და იმედოვნებს, რომ ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები’’ კვლავ ჩაერთვებიან ანგარიშში გაცემული რეკომენდაციების აღსრულების მონიტორინგში და კომიტეტის საქმიანობაში.

PDF
გარემოსდაცვითი კომიტეტი