არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხაშურის რაიონული კომიტეტი

შიდა ქართლი 

ნინო სუხიაშვილი

საქმიანობის სფერო: ოჯახში ძალადობის პრობლემის აღმოფხვრა; ქვეყანაში არაძალადობრივი გარემოს ჩამოყალიბება; ოჯახში ძალადობის პრობლემის წინააღმდეგ მუდმივი რეაგირების შესაძლებლობის საფუძვლის შექმნა; ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების უზრუნველყოფა; სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა

მისამართი: ხაშური, იმერეთის . 51

ტელეფონი: 593 32 79 04

ელ.ფოსტა: nsukhiashvili@gmail.com


ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხაშურის რაიონული კომიტეტი