არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


ქვემო ქართლის რეგიონის ქალთა საბჭო

 

ქვემო ქართლი

ნარგიზ ტაბატაძე

საქმიანობის სფერო: თვითმმართველობის გაძლიერება; ქალთა უფლებების დაცვა; გენდერული თანასწორობის საკითხები

მისამართი: არაყიშვილის გასავ.4, ქალაქი რუსთავი

ტელეფონი: 555 33 61 65

ელ.ფოსტა: lemerald@mail.ru


ქვემო ქართლის რეგიონის ქალთა საბჭო