არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება

ქვემო ქართლი

ოლგა ენდელაძე

საქმიანობის სფერო: ქალთა, ბავშვთა, სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა და საზოგადოების ნებისმიერი წევრის უფლებების და ინტერესების დაცვა

მისამართი: .მარნეული, რუსთაველის ქუჩა 53

ტელეფონი: 599 45 79 60

ელ.ფოსტა: sdwmarneuli@gmail.com


მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება