არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


დემოკრატიული კავშირი "მტრედი"

ქვემო ქართლი

საბინა თალიბოვა

საქმიანობის სფერო: გარემოს დაცვა; ეკოლოგიური პრობლემები; ადამიანის უფლებების დაცვა

მისამართი: მარნეული, ჩოლოყაშვილის . 2

ტელეფონი: 551 29 09 99

ელ.ფოსტა: Ds-golub@mail.ru


დემოკრატიული კავშირი "მტრედი"