არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


ქართველი ახალგაზრდები ევროპისათვის

ქვემო ქართლი

ალექსანდრე მეტრეველი

საქმიანობის სფერო: ახალგაზრდების მოტივირება შესაძლებლობების განვითარების კუთხით; საერთო ინტერესების მქონე პირებისთვის სივრცის შეთავაზება; სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა; ევროპულ პროექტებში მონაწილეობა; განათლების განვითარების ხელშეწყობა.

მისამართი: რუსთავი, ბათუმის . 22

ტელეფონი: 599 77 84 04

ელ.ფოსტა: georgianyouth@gmail.com


ქართველი ახალგაზრდები ევროპისათვის