არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


ასოციაცია “ლორე”

ქვემო ქართლი

ჯონდო ადუაშვილი

საქმიანობის სფერო: ეკონომიკური განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ფერმერთა ხელშეწყობა.

მისამართი: დმანისი, სოფელი ჯავახი

ტელეფონი: 599 42 62 39

ელ.ფოსტა: dmanisi.lore@gmail.com


ასოციაცია “ლორე”