არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


ბოლნისის ენის სახლი

ქვემო ქართლი 

ირმა ზურაბაშვილი

საქმიანობის სფერო: ეთნიკური უმცირესობები; ადგილობრივი თვითმმართველობა; ახალგაზრდების ინტეგრაციის ხელშეწყობა; საგანმანათლებლო საკითხები.

მისამართი: ბოლნისი, ლაზარიშვილის ქ. 43

ტელეფონი: 599 98 24 16

ელ.ფოსტა: irmazurabashvili@gmail.com


ბოლნისის ენის სახლი