არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


საზოგადოება „ბილიკი“

შიდა ქართლი 

მარინე მღებრიშვილი

საქმიანობის სფერო: შიდა ქართლში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების და სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი ბავშვების დახმარება; ბავშვების ხელშეწყობა მათი შესაძლებლობების სრულად რეალიზების საქმეში.

მისამართი: . გორი, რუსთაველის გამზ.19

ტელეფონი: (+995) 370275410, 599 53 40 35

ელ.ფოსტა: contact@biliki.ge


საზოგადოება „ბილიკი“