არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Civil Society Network


მეგობრობის ხიდი "ქართლოსი"

შიდა ქართლი 

მეგი ბიბილური - 599 75 76 74

საქმიანობის სფერო: ადგილობრივი თემების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; კონფლიქტის დარეგულირების პროცესში წვლილის შეტანა; ქართულ-ოსურ თემთა შორის დიალოგის განვითარების ხელშეწყობა; სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება; ახალგაზრდობის ჩართულობის გაძლიერება ადგილობრივ ცხოვრებაში

მისამართი: გორი, სტალინის .  10

ტელეფონი: თამარ სოსიაშვილი - 599 33 98 31

ელ.ფოსტა: info@qartlosi.org, megibibiluri@gmail.com


მეგობრობის ხიდი "ქართლოსი"