არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


News


მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ვანის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ვანის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მცხეთა მთიანეთის მხარის რეგიონალური საზოგადოებრივი  ცენტრის გახსნა
მცხეთა მთიანეთის მხარის რეგიონალური საზოგადოებრივი ცენტრის...
იმერეთის მხარის რეგიონალური საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა
იმერეთის მხარის რეგიონალური საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა
სამცხე ჯავახეთის მხარის რეგიონალური საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნა
სამცხე ჯავახეთის მხარის რეგიონალური საზოგადოებრივი ცენტრის...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა სამტრედიის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა სამტრედიის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...