არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


News


მრგვალი მაგიდის შეხვედრა საჩხერის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა საჩხერის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ქუთაისში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ქუთაისში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში (სამეცნიერო-ინტელექტუალური...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა მცხეთაში (სითი ინსტიტუტი საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა მცხეთაში (სითი ინსტიტუტი...