არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


News


მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალციხეში (სითი ინსტიტუტი საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალციხეში (სითი ინსტიტუტი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ქუთაისში (სითი ინსტიტუტი საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ქუთაისში (სითი ინსტიტუტი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ონში (სითი ინსტიტუტი საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ონში (სითი ინსტიტუტი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა მცხეთის მუნიციპალიტეტში (სითი ინსტიტუტი საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა მცხეთის მუნიციპალიტეტში (სითი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტში (სითი ინსტიტუტი საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტში (სითი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა თიანეთის მუნიციპალიტეტში (სითი ინსტიტუტი საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა თიანეთის მუნიციპალიტეტში (სითი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში (სითი ინსტიტუტი საქართველო)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში (სითი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა დუშეთის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...