არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


News


მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალციხის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალციხის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ქუთაისში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ქუთაისში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ონის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ონის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ასპინძის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ასპინძის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...