არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


News


მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ცაგერის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ცაგერის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ონში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ონში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალციხეში („საზოგადოებრივი დამცველი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ახალციხეში („საზოგადოებრივი დამცველი“)
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ადიგენის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი დამცველი")
მრგვალი მაგიდის შეხვედრა ადიგენის მუნიციპალიტეტში („საზოგადოებრივი...
ტრენინგი ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
ტრენინგი ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
ტრენინგი ონის მუნიციპალიტეტში
ტრენინგი ონის მუნიციპალიტეტში
ტრენინგი ახალციხის მუნიციპალიტეტში
ტრენინგი ახალციხის მუნიციპალიტეტში