არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


News


საინფორმაციო შეხვედრა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა თიანეთის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა თიანეთის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა მცხეთის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა მცხეთის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ონის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ონის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა სამტრედიის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა სამტრედიის მუნიციპალიტეტში