არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


News


საინფორმაციო შეხვედრა საჩხერის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა საჩხერის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
 საინფორმაციო შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში
საინფორმაციო შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში