არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs


Reports, Available Materials


გზამკვლევი - გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
გზამკვლევი - გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
PDF
კომუნიკაციის სტრატეგია (სახელმძღვანელო დოკუმენტი)
კომუნიკაციის სტრატეგია (სახელმძღვანელო დოკუმენტი)
PDF
გარემო და საზოგადოება - ენერგეტიკა იმერეთის მხარეში მიმდინარე განახლებადი საინვესტიციო პროექტები
გარემო და საზოგადოება - ენერგეტიკა იმერეთის მხარეში...
PDF
გარემო და საზოგადოება ენერგეტიკა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მიმდინარე განახლებადი საინვესტიციო პროექტები
გარემო და საზოგადოება ენერგეტიკა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში მიმდინარე...
PDF
გარემო და საზოგადოება - ენერგეტიკა მცხეთა-მთიანეთის მხარეში მიმდინარე განახლებადი საინვესტიციო პროექტები
გარემო და საზოგადოება - ენერგეტიკა მცხეთა-მთიანეთის მხარეში...
PDF
Garemo da sazogadoeba  6(46)
Garemo da sazogadoeba 6(46)
PDF
ჯანდაცვის საკითხები/სტრატეგია გზშ-ს პროცესში
ჯანდაცვის საკითხები/სტრატეგია გზშ-ს პროცესში
PDF
არასამთავრობო/საინიციატივო  ორგანიზაციების მობილიზაციის  სახელმძღვანელო
არასამთავრობო/საინიციატივო ორგანიზაციების მობილიზაციის სახელმძღვანელო
PDF
არასამთავრობო/საინიციატივო ჯგუფების მობილიზაციის სახელმძღვანელო
არასამთავრობო/საინიციატივო ჯგუფების მობილიზაციის სახელმძღვანელო
PDF
პროექტის საინფორმაციო  ბროშურა
პროექტის საინფორმაციო ბროშურა
PDF
Legal Assessment Document on EIA and SEA _Georgia_2020-GMG
Legal Assessment Document on EIA and SEA...
PDF
Project Leaflet
Project Leaflet
PDF